Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Odpowiedzialny za rozwój i utrzymanie rejestrów publicznych w ramach Systemu POL-on w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym

Więcej

Uniwersytet Warszawski

Pracuje w Instytucie Informatyki, na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Zastępca dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Więcej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Wykładowca-Praktyk, Doradca Zarządu Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, Ekspert ds. Robotyzacji, Prezes Zarządu ForProgress

Więcej

Uniwersytet Łódzki

Zastępca Dyrektora w Centrum Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Manager IT, analityk i architekt systemów informatycznych z dużym doświadczeniem programistycznym.

Więcej

Key Account Manager

Przemysław Prus – w DKS Sp. z o.o. odpowiedzialny za kontakty z klientami, konsultację i sprzedaż rozwiązań optymalizujących środowisko druku na terenie województwa łódzkiego.

Więcej

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Mikołaj Garstka – radca w Departamencie Zarządzania Danymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zajmuje się problematyką otwierania danych oraz wykorzystywania i wymiany danych. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawą o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Więcej

Zastępca Dyrektora IBE ds. Cyfryzacji Edukacji i Nauki

W Instytucie Badań Edukacyjnych odpowiada za rozwój nowych projektów z obszaru rozwoju systemów IT dla edukacji.
Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury. Zajmuje się projektowaniem i wdrożeniami systemów informatycznych.

Więcej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. zw. dr hab. Marek Kręglewski jest chemikiem teoretykiem, jednak od 25 lat zajmuje się także systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie uczelnią. Jego badania naukowe dotyczą chemii teoretycznej i spektroskopii molekularnej.

Więcej

Politechnika Częstochowska

Piotr Kupczak – pracuje w Politechnice Częstochowskiej na samodzielnym stanowisko ds. cyfryzacji i infrastruktury teleinformatycznej. Absolwent Politechniki Częstochowskiej, informatyk i logistyk.

Więcej

MultiAccess Centre

Od 2012 jest czynnie związana z tematyką włączenia cyfrowego i społecznego. W latach 2014/2015 była inicjatorem, propagatorem i kierownikiem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia.

Więcej