Redaktor naczelny miesięcznika IT w Administracji

Wieloletni dziennikarz i wydawca tytułów z branży ekonomicznej i IT – m.in. zastępca redaktora naczelnego miesięcznika komputerowego CHIP.

Więcej

Uniwersytet Warszawski

Pracuje w Instytucie Informatyki, na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. zw. dr hab. Marek Kręglewski jest chemikiem teoretykiem, jednak od 25 lat zajmuje się także systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie uczelnią. Jego badania naukowe dotyczą chemii teoretycznej i spektroskopii molekularnej.

Więcej

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Wykładowca-Praktyk, Doradca Zarządu Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, Ekspert ds. Robotyzacji, Prezes Zarządu ForProgress

Więcej

Politechnika Częstochowska

Piotr Kupczak – pracuje w Politechnice Częstochowskiej na samodzielnym stanowisko ds. cyfryzacji i infrastruktury teleinformatycznej. Absolwent Politechniki Częstochowskiej, informatyk i logistyk.

Więcej

Lider Zespołu w SIMPLE SA

Posiada ponad 15 letnie doświadczenie w obsłudze systemów w sektorze przedsiębiorstw oraz jednostek administracji publicznej, Uczelni Wyższych oraz Instytutów.

Więcej

Ponad 12 letnie doświadczenie zdobyte u Producentów sprzętu takich jak Lenovo i Dell a także giganta technologicznego Oracle przy wdrażaniu i sprzedaży sprzętu i usług sprawiło, że Mateusz Kaminski posiada szerokie spektrum wiedzy na temat procesów wdrożeniowych u klientów sektora Public, gdzie skupia się na sektorze Edukacyjnym.

Więcej

Pracuje w Instytucie Informatyki, na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Na tym wydziale uzyskał tytuł magistra informatyki. Od 2014 roku pracuje jako programista w zespole rozwijającym system informatyczny USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów, https://www.usos.edu.pl/), będący własnością konsorcjum MUCI, zrzeszającego ponad 90 uczelni w Polsce.

Więcej

Absolwent studiów inżynierskich, magisterskich i doktoranckich Politechniki Poznańskiej, kierunku informatyka.

Od 2005 roku związany z Międzyuczelnianym Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej (https://mcp.poznan.pl/) odpowiedzialny za przygotowanie koncepcji, projekt, implementację oraz wdrożenie Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Więcej

Departament Rozwiązań do Pracy Hybrydowej

Commercial Account Manager Poland & Baltics

Więcej

Pracownik Centrum Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego

związany z Centrum Kompetencyjnym od momentu założenia

Więcej

EMEA Business Client Solution Architect

Intel Corporation – Intel Technology Poland

Więcej

Dyrektor Działu Konsultingu Comarch ERP Egeria

Od 2021 jako Dyrektor Centrum świadczącego usługi DevOps dla wszystkich projektów realizowanych przez Sektor Publiczny COMARCH. Od kwietnia 2023 pełni rolę Dyrektora Działu Konsultingu Comarch ERP Egeria

Więcej

Kierownik Działu Informatyki SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach

Promotor i wdrożeniowiec darmowego oraz otwartoźródłowego oprogramowania w jednostkach publicznych i sektorze prywatnym.

Więcej

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Zastępca dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Więcej

Urząd Zamówień Publicznych

Radca prawny oraz wieloletni praktyk w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych.

Więcej

Od 2000 roku pracuje w firmie Phonak Polska Sp. z o.o. (obecna nazwa – Sonova Polska Sp. z o.o.), gdzie obecnie jest dyrektorem Działu Audiologii i Produktu.

Więcej