Miesięcznik „IT w Administracji”

Odwiedź naszą stronę!

Od 2007 roku na naszych łamach przedstawiamy rozwiązania dotyczące sprzętu i jego konfiguracji. Podejmujemy tematy związane z bezpieczeństwem sieci i zarządzaniem ruchem sieciowym. Pomagamy w wyborze użytecznych aplikacji stosowanych w administracji.

W każdym numerze dużo uwagi poświęcamy przepisom prawa – interpretujemy problemy prawne i opisujemy praktyczne zastosowanie ustaw i przepisów o informatyzacji.

Redakcja „IT w Administracji”:

Od 2011 roku organizuje Konwenty Informatyków – cykliczne imprezy, które odbywają się w wielu regionach Polski. Ich celem jest integracja lokalnych środowisk informatyków zatrudnionych w różnych placówkach administracji publicznej.
Od 2015 roku wręcza nagrodę Skrzydła IT w Administracji - wyróżniając instytucje, które poprzez wdrożone projekty informatyczne ułatwiły dostęp do usług publicznych lub poprawiły jakość obsługi i komunikację na linii urząd – obywatel.