Forum Cyfryzacji Szkół Wyższych

Cykl spotkań integrujących lokalne środowiska IT ze szkolnictwa wyższego

Forum Cyfryzacji Szkół Wyższych to pierwsza edycja spotkania dla specjalistów IT zajmujących się bezpieczeństwem infrastruktury informatycznej na polskich uczelniach. Podczas Forum kompleksowo omawiane będą m.in. zagadnienia związane z cyfryzacją procesu dydaktycznego studenta, a także innymi rozwiązaniami IT stosowanymi w szkolnictwie wyższym.

W programie

Cyfryzacja procesów dydaktycznych w szkolnictwie wyższym
Nowe rozwiązania z obszaru rozwoju systemów IT w edukacji
Usługi chmurowe wdrażane w projektach naukowo-dydaktycznych
Automatyzacja procedur związanych z zarządzaniem dokumentacją na uczelniach

Partnerzy

wydarzenia

Partner strategiczny

Partnerzy specjalni

Partnerzy standard

Prelegenci

Organizator

Poznajmy się!

Miesięcznik „IT w Administracji”