Dzień 1

19 października

czwartek

Rejestracja, kawa

9.00 – 10.00

Otwarcie forum

10.00

Projekt Elektronicznego Zarządzanie Dokumentacją - EZD.EDU w MUCI

Marek Kręglewski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mariusz Florkiewicz – Uniwersytet Gdański

Innowacyjne rozwiązania infrastrukturalne z branży IT dedykowane szkołom wyższym

Przerwa kawowa

11.40 – 11.55

System Analizy Danych (SAD), czyli jak wykorzystać dane w zarządzaniu procesem kształcenia

Janina Mincer-Daszkiewicz – USOS, Michał Duczmal – Uniwersytet Warszawski

Wyzwania w projektowaniu hybrydowego i bezpiecznego miejsca pracy

Ernest Walasek, Paweł Jańczak

Jak IT Helpdesk może skutecznie rozwiązywać problemy z komputerami użytkowników pracujących i uczących się zdalnie

Dariusz Wittek – AB

Obiad

13.40 – 14.30

Elektroniczna teczka studenta – rola dziekanatu w cyfryzacji procesu dydaktycznego

Marek Gosławski – Politechnika Poznańska

Nauka bez ograniczeń jest możliwa dzięki rozwiązaniom, które pokonują bariery akustyczne sal wykładowych

Tomasz Skwierczyński – Phonak

Cyfryzacja procesu zamówień publicznych w szkolnictwie wyższym przy zastosowaniu Platformy e-Zamówienia

Krzysztof Fijołek – Urząd Zamówień Publicznych

Przerwa kawowa

15.50 – 16.05

Zintegrowany ekosystem informatyczny uczelni

Maciej Sysak – Uniwersytet Łódzki

Jak dzięki zastosowaniu systemu ERP w skuteczny sposób zarządzać majątkiem jednostki

Jakub Konior

Ewolucja systemów informatycznych MEiN w zakresie obsługi szkół wyższych

Łukasz Wawer – MEiN

Kolacja

19.00

Dzień 2

20 października

piątek

Śniadanie

7.30 – 9.30

Rozwój sztucznej inteligencji i robotyzacji procesów realizowanych na polskich uczelniach

Piotr Ślęzak – Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

Architektura nowoczesnego systemu ERP dla uczelni

Jakub Kisielewski – Comarch

Przerwa kawowa

10.45-11.00

Zarządzanie systemem GLPI na uczelniach

Sławomir Szmulik – SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach

Dlaczego nie każdy projekt informatyczny kończy się sukcesem? Czyli studium przypadku projektów IT w szkołach wyższych

Piotr Kupczak – Politechnika Częstochowska

Podsumowanie forum, rozdanie nagród

12.30-13.00