Janina Mincer-Daszkiewicz pracuje w Instytucie Informatyki, na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Na tej uczelni uzyskała doktorat w zakresie nauk matematycznych. Od 2000 roku kieruje rozwojem systemu informatycznego USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów, http://usos.edu.pl), będącego własnością konsorcjum MUCI, zrzeszającego ponad 80 uczelni w Polsce. W roku 2007 USOS uzyskał Eunis Elite Award of Excellence – prestiżową nagrodę przyznawaną na forum europejskim przez organizację EUNIS. W roku 2012 J. Mincer-Daszkiewicz została laureatką nagrody INFO-STAR w kategorii Rozwiązania Informatyczne za wybitne osiągnięcia w świecie teleinformatyki, a w roku 2018 laureatką nagrody im. Marka Cara za wybitne osiągnięcia na rynku teleinformatycznym ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności i pozytywnych efektów zastosowań nowych technologii w szeroko rozumianym sektorze publicznym.
Dr Mincer-Daszkiewicz uczestniczy także w innych projektach informatycznych, krajowych i międzynarodowych (KReM, IRK, eUW, POL-on, EMREX, EWP, EDSSI, eSignForStudy, ESCI/EWP+). Jest autorką licznych prac prezentowanych na międzynarodowych konferencjach.