Prof. zw. dr hab. Marek Kręglewski jest chemikiem teoretykiem, jednak od 25 lat zajmuje się także systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie uczelnią. Jego badania naukowe dotyczą chemii teoretycznej i spektroskopii molekularnej. Pracował w wielu instytucjach badawczych zagranicą, w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Kanadzie. Otrzymał dwuletnie stypendium Fundacji Alexandra von Humboldta, oraz przez 3 lata wykładał na Uniwersytecie w Lille.
Pełnił trzy krotnie funkcje prorektora na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1993-1999 i 2005-2008. Już w latach 90-tych zapoczątkował prace nad wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego klasy erp w UAM, który obecnie jest podstawowym narzędziem zarządzania uczelnią.
Marek Kręglewski jest współtwórcą Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji działającego pod auspicjami Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Od 2002 roku do dzisiaj jest Dyrektorem MUCI.
Od 2015 jest prezydentem Compostela Group of Universities – konsorcjum ponad 60 uczelni z Europy i Ameryki.