Piotr Kupczak – pracuje w Politechnice Częstochowskiej na samodzielnym stanowisko ds. cyfryzacji i infrastruktury teleinformatycznej. Absolwent Politechniki Częstochowskiej, informatyk i logistyk. Karierę zawodową rozpoczął w sektorze prywatnym w firmie integratorskiej. Od 2000 roku jest silnie związany ze szkolnictwem wyższym. Wieloletni kierownik Działu Informatyzacji Administracji, a później Uczelnianego Centrum Informatycznego Politechniki Częstochowskiej. Mgr inż. Piotr Kupczak przeprowadził uczelnię przez szereg ciekawych projektów informatycznych m.in. wdrożenia systemu USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów), wdrożenia zintegrowanego systemu klasy ERP czy wirtualizacji środowiska produkcyjnego politechniki. Od 2010 roku certyfikowany kierownik i koordynator projektów informatycznych w szkolnictwie wyższym. Specjalista Prawa zamówień publicznych. Życie zawodowe poświęca współpracy z szeroko rozumianym sektorem publicznym oraz na próbach pogodzenia potrzeb świata jednostek sektora finansów publicznych ze światem biznesu.

W obszarze jego zainteresowań znajdują się m.in: rozwój zintegrowanych systemów informatycznych, cyfryzacja procesów w szkolnictwie wyższym, techniki zarządzania projektami, zagadnienia z zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzanie ryzykiem oraz zarządzanie środowiskiem ICT.