Zawodowo związany z branżą aparatów słuchowych od 1994 roku. W 1995 roku ukończył, jako jeden z pierwszych w Polsce, studia z Protetyki Słuchu na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kilka lat później uzyskał tytuł Mistrza Protetyki Słuchu. Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia dla protetyków słuchu. Z wykształcenia jest również fizykiem. Przez sześć lat pracował w jednej z największych sieci gabinetów protetycznych w kraju. Od 2000 roku pracuje w firmie Phonak Polska Sp. z o.o. (obecna nazwa – Sonova Polska Sp. z o.o.), gdzie obecnie jest dyrektorem Działu Audiologii i Produktu.