Michał Duczmal pracuje w Instytucie Informatyki, na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Na tym wydziale uzyskał tytuł magistra informatyki. Od 2014 roku pracuje jako programista w zespole rozwijającym system informatyczny USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów, https://www.usos.edu.pl/), będący własnością konsorcjum MUCI, zrzeszającego ponad 90 uczelni w Polsce.