Absolwent studiów inżynierskich, magisterskich i doktoranckich Politechniki Poznańskiej, kierunku informatyka.

„Od zawsze” (zatrudniony w 2002 r.) pracownik Politechniki Poznańskiej.

Początkowo odpowiedzialny za administrowanie i prace rozwojowe systemu kadrowego oraz wdrożenie systemu rozliczania czasu pracy. W kolejnych latach jego zakres obowiązków już tylko się zwiększał.

Od 2005 roku związany z Międzyuczelnianym Centrum Personalizacji Legitymacji Studenckiej (https://mcp.poznan.pl/) odpowiedzialny za przygotowanie koncepcji, projekt, implementację oraz wdrożenie Systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej. Przygotował i brał czynny udział w pierwszym postępowaniu przetargowym na zakup blankietów Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS). Brał udział i współorganizował konferencje dotyczące kart elektronicznych. Wdrażał wiele funkcjonalności związanych z kartą elektroniczną, w tym integrację ELS z Poznańską Elektroniczną Kartą Aglomeracyjną. W 2014 r. był kierownikiem projektu wdrożenia SELS w uczelni z dofinansowaniem UE. Od 2011 r. prowadzi jako ekspert zajęcia laboratoryjne na kierunku informatyka dla przedmiotu Programowanie Kart Elektronicznych / Systemy Automatycznej Identyfikacji. Obecnie zaangażowany w projekt wydania Europejskiej Karty Studenta w Polsce.

Od 2005 r. członek zespołów ds. informatyzacji uczelni oraz ds. inwestycji w zakresie instalacji niskoprądowych, odpowiedzialny za uruchamianie systemów kontroli dostępu, monitoringu przemysłowego, włamania i napadu oraz zarządzania bezpieczeństwem w kolejnych budynkach uczelni.

W trakcie obowiązywania poprzedniej ustawy o ochronie danych osobowych pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Był odpowiedzialny za tworzenie i wdrażanie polityki i procedur bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych. Pełnił także funkcję Inspektora Bezpieczeństwa Sieci Teleinformatycznej wynikającą z ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Od 2011 r. kierownik Działu Rozwoju Oprogramowania zajmującego się projektowaniem, implementowaniem i wdrażaniem systemów wspomagających dydaktykę. Dział z sukcesem wdraża w uczelni innowacyjne rozwiązania informatyzujące i podnoszące jakość administracyjnej obsługi studentów (np. elektroniczny indeks, mLegitymacje, logowanie do systemów przez aplikację mObywatel, eduGAIN, płatności elektroniczne). Od 2020 r. zaangażowany w uruchomienie w uczelni ekosystemu USOS.

Od 2015 r. do 2022 r. członek, a później zastępca Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, brał czynny udział w opracowaniu centralizacji procesu przyjmowania kandydatów na studia oraz w przeprowadzeniu kolejnych naborów rekrutacji na studia.

W kadencjach 2016-2020 i 2020-2024 członek Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej oraz członek Senackiej Komisji ds. Kształcenia.

Obecnie (2023 r.):

  • zastępca kanclerza,
  • członek zespołu wdrożeniowego systemu USOS w uczelni,
  • uczelniany koordynator kart opisu przedmiotów,