Zastępca dyrektora Centrum Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Absolwent kierunku e-administracja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wieloletni pracownik resortu, menager IT i analityk. Od 2018 r. odpowiedzialny za cyfryzację działu nauka w odniesieniu do systemów takich POL-on, PBN, SEDN, OSF. Od 2022 r. koordynuje proces informatyzacji oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki.