Radca prawny oraz wieloletni praktyk w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych. Od 2017 r. dyrektor Biura Organizacyjno-Finansowego w Urzędzie Zamówień Publicznych, a od 2022 r. dyrektor generalny Urzędu Zamówień Publicznych. W projekcie budowy Platformy pełni rolę właściciela produktu oraz kierownika ds. zmiany biznesowej – współtworzył model biznesowy jej funkcjonowania oraz jest odpowiedzialny za definiowanie procesów biznesowych, analizę biznesową i systemową. Współtwórca narzędzia do elektronicznej komunikacji miniPortal. Od 2017 r. członek Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.