Absolwent Automatyki i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także studiów typu MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W 2006 roku rozpoczął pracę w GK Comarch w roli programisty, następnie pełnił rolę projektanta, a od 2009 pracuje na stanowiskach kierowniczych. Przez szereg lat pełnił rolę Kierownika ds. Produkcji oraz Kierownika Projektu w projektach wdrożeniowych, integratorskich, pod klucz i utrzymaniowych m.in. dla Centrum Systemów informacyjnych Ochrony Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Niezależnie brał udział w wielu projektach R&D realizowanych przez GK Comarch. Od 2015 buduje zespoły: najpierw jako Kierownik Subcentrum m.in. w projekcie utrzymania KSI ZUS, a od 2021 jako Dyrektor Centrum świadczącego usługi DevOps dla wszystkich projektów realizowanych przez Sektor Publiczny COMARCH. Od kwietnia 2023 pełni rolę Dyrektora Działu Konsultingu Comarch ERP Egeria. Szerokie umiejętności w zarządzaniu projektami i zespołami potwierdzają liczne certyfikaty, m.in. PRINCE2® Practitioner, ITIL® Expert, Project Management Professional (PMP)®, Professional Scrum Master I (PSM I).