Mikołaj Garstka –  radca w Departamencie Zarządzania Danymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zajmuje się problematyką otwierania danych oraz wykorzystywania i wymiany danych. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad ustawą o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Autor publikacji z zakresu otwartości danych, w tym współautor komentarza do ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.